om gottskär utveckling

Gottskär Utveckling AB bedriver företagsekonomisk rådgivning med inriktning på strategiska frågor. Gottskär Utveckling AB är ett helägt dotterbolag till Gottskär Fastighets Aktiebolag.

Business Strategy - strategiska frågor

Företagsekonomisk rådgivning med inriktning på strategiska frågor, specifikt inom digitalisering.

Business Development - affärsutveckling

Rådgivning inom affärsutveckling, konceptutveckling och genomförande.

Business Intelligence - beslutsstöd inom CRM

Rådgivning inom beslutsstöd, specifikt inom relationsmarknadsföring och databasmarknadsföring.

Automotive - fordonsindustri

Rådgivning inom försäljning, marknadsföring och eftermarknad för fordonstillverkare, generalagenter och återförsäljare.