teknikleverantörer inom business intelligence

Teknikleverantörer till Gottskär Utveckling AB inom beslutsstöd, informationslager och webbanalys.

Tableau Software

Tableau Software

Tableau Software

Gottskär Utveckling AB använder Tableau Desktop, Tableau Prep och Tableau Online för att leverera analyser och rapporter till kunder som inte har egna verktyg för detta.

 
Talend Inc.

Talend Inc.

Talend Open Studio

Gottskär Utveckling AB använder Talend Open Studio för kunder med behov inom data integration (främst inom ETL), big data och enterprise service bus, ESB.

 
Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics

Gottskär Utveckling AB använder Google Analytics och Google Tag Manager för kunder med behov av att analysera sin affär online.