Business Development

Business Development

Rådgivning inom affärsutveckling, specifikt inom fordonsbranschen.

Business Intelligence

Business Intelligence

Rådgivning inom beslutsstöd, specifikt inom relationsmarknadsföring och försäljning.